Historien om Merton

Merton ble stiftet i 1987 under navnet Merton Import & Agentur. Forretningsgrunnlaget var allerede dengang behovet for et serviceminded og faglig velfundert bindeledd mellom dyktige tyske leverandører og anerkjente danske industrivirksomheter. Helt fra starten av var Merton således garantien for en problemfri samhandel og et tett samarbeid på tvers av landegrensene.

Organisk vekst

I dag er hovedparten av leverandørene fortsatt tysktalende, mens kundene kommer fra hele Skandinavia. Utviklingen skjøt fart etter at selskapet gikk fra å være privateid til å være et aksjeselskap (i 1991) og flyttet til sitt nåværende domisil i Silkeborg (i 2005).

Bredt utvalg

I 2009 ble selskapet overtatt av fem ansatte som har opprettholdt fokus på kvalitet, pålitelig service og god faglig rådgivning. Gjennom årene har Merton utviklet en bred produktportefølje som i dag består av rå eller melaminbelagte plater, komponenter, laminat, finerte plater, lette plater, ulike designprodukter og alle mulige og umulige former for kreative overflater.

Nærvær, begeistring og overskudd

Virksomhetens vekst har skjedd i raskt tempo, men både sjælen og kvaliteten har fulgt med hele veien – og alle medarbeidere er fortsatt tro mod virksomhetens verdier og prinsipper, som ikke har endret sig nevneverdig gjennom årene: Nærvær, begeistring og overskudd lyser fortsatt ut av Mertons medarbeidere.