Persondatapolitikk - Merton A/S

I Merton er vi oppmerksomme på behovet for beskyttelse og forsvarlig behandling av personopplysninger.

Vi jobber derfor ut fra følgende prinsipper:

ingen videreformidling av personopplysninger til tredjepart, med mindre det er lovpålagt
ingen innhenting av personopplysninger fra tredjepart
Du velger selv om du vil registrere deg for nyhetsbrevet vårt, og du kan når som helst stoppe abonnementet.
Du kan når som helst få opplyst hvilke opplysninger vi har registrert om deg, i samsvar med personvernforordningen, ved å kontakte oss.
Nedenfor kan du lese mer om hvordan vi samler inn, beskytter og bruker personopplysningene dine.

Nyhetsbrev

Hvis du velger å registrere deg for nyhetsbrevet vårt og lignende informasjon, lagrer vi navnet ditt og e-postadressen din for å kunne formidle den ønskede informasjonen via e-post. Du kan når som helst melde deg av denne tjenesten via en kobling som finnes i tilsendte nyhetsbrev.

Hvis du har spørsmål om hvordan vi behandler personopplysningene dine, er du mer en velkommen til å sende en e-post til merton@merton.dk.

 

Dine rettigheter i henhold til personvernloven

I forbindelse med vår behandling av personopplysningene dine har du følgende rettigheter:

rett til å få informasjon om behandlingen av personopplysningene dine
rett til innsyn i personopplysningene dine
rett til å få korrigert gale personopplysninger
rett til å få personopplysningene dine slettet
rett til å motsette deg at personopplysningene dine brukes til direkte markedsføring
rett til å protestere mot automatiske, individuelle avgjørelser, for eksempel profilering
rett til å flytte personopplysningene dine (dataoverførbarhet)
Alle rettighetene ovenfor håndteres manuelt ved henvendelser til oss. Husk å oppgi ditt fulle navn og e-postadressen din når du kontakter oss. Du kan kontakte oss på merton@merton.dk.

Vi kan avvise anmodninger som er urimelig repetitive, krever uforholdsmessig store tekniske inngrep (f.eks. utvikling av et nytt system eller endring av en eksisterende praksis i vesentlig grad), påvirker beskyttelsen av andres personopplysninger eller er ekstremt upraktiske.

Hvis vi kan korrigere opplysninger, gjør vi det selvfølgelig gratis, unntatt i tilfeller som krever en uforholdsmessig stor innsats. Vi bestreber oss på å vedlikeholde tjenestene våre på en måte som beskytter opplysninger mot feilaktig eller skadelig destruksjon. Når vi sletter personopplysningene dine fra tjenestene våre, kan det derfor hende at vi ikke alltid kan slette tilhørende kopier fra arkivserverne våre umiddelbart, og det er ikke sikkert at opplysningene slettes fra systemene våre for sikkerhetskopiering før den påkrevde oppbevaringstiden utløper.

 

Overholdelse og samarbeid med tilsynsmyndigheter
Vi kontrollerer regelmessig vår egen overholdelse av våre retningslinjer for personvern.

Vi overholder også en rekke selvregulerende retningslinjer for sikkerhet. Hvis vi mottar formelle, skriftlige klager, kontakter vi avsenderen for å følge opp klagen. Vi samarbeider med de relevante myndighetene og organene, f.eks. Datatilsynet, om å løse klager angående overføring av personopplysninger som vi ikke kan løse direkte med brukerne våre.


Endringer
Våre retningslinjer for personvern kan endres fra tid til annen. Informasjon om endringer i disse retningslinjene for personvern vil bli lagt ut på denne siden. Hvis det skjer vesentlige endringer, vil vi informere om dem på en mer iøynefallende måte (for bestemte tjenester informerer vi bl.a. om endringer via e-post).