Lättviktsskivor

Merton A/S samarbetar med flera olika leverantörer av lättviktsskivor.

Här är en översikt över möjliga kärnmaterial som även kan levereras med faner och laminat:

Fakta

Blocklimmad lättviktslamell med spärrfaner, 2,1 och 3,5 mm HDF-skiva eller tunnspånskiva (fås också med lackgrundfolie)
Tjocklekar 13-60 mm (tjockare än 60 mm vid förfrågan)
Format 5200/2600 x 2070 mm
Densitet ung. 300-320 kg/m² med spärrfaner, ung. 380-490 kg/m³ med HDF (t.ex. 19 mm med 2,1 mm HDF ung. 460 kg/m³ / t.ex. 38 mm med 3,5 mm HDF ung. 420 kg/m³)

Lamellimmad lättviktslamell med spärrfaner, 2,1 och 3,5 mm HDF-skiva eller tunnspånskiva
Tjocklekar 13-60 mm (tjockare än 60 mm vid förfrågan)
Format 5200/2600 x 2070 mm
Densitet ung. 370 kg/m³ med spärrfaner

Blocklimmad lättviktslamell med Hydro-HDF (E 0,5) som absorberar mindre fukt än en vanlig HDF-skiva och gör skivan mycket välägnad för vattenbaserat lack
Tjocklekar 13-60 mm
Format 5200/2600 x 2070 mm

Blocklimmad lättviktslamell med yta av 2 mm HDF-skiva, B1, DIN EN 13501-1 (C-S2,d0)
Tjocklekar 13-60 mm
Format 5600/2800 x 2070 mm
Densitet t.ex. 19 mm ung. 460 kg/m³, t.ex. 38 mm ung. 420 kg/m³

Lamellimmad lättviktslamell med yta av 2 mm HDF-skiva, B1, DIN EN 13501-1 (C-S2,d0)
Tjocklekar 13-55 mm
Format 5600/2800 x 2070 mm
Densitet t.ex. 19 mm ung. 490 kg/m³, t.ex. 38 mm ung. 430 kg/m³

Skyvdörrskiva AeroSlide, polystyren med en yta av 3,5 mm HDF-skiva, ram i albasia ung. 50 mm bred och granlamellram som extra stabilisator ung. 30 mm bred. Ytan är kalibrerad.
Tjocklekar från 40 mm
Format vid förfrågan
Densitet ung. 300 kg/m³

Alla skivvarianter kan levereras i format sågade.

Om det finns önskemål om andra format och tjocklekar så kontakta Merton A/S för att diskutera vilka möjligheter det finns.

Förutom ovannämnda alternativ finns det många andra möjligheter med olika lättviktsspån-, MDF- och andra skivtyper som även kan levereras med melamin, faner och laminat.