Brandhämmande skivor

Brandhämmande skivor

Kravet på brandhämmande skivor ökar och Merton A/S kan i samarbete med flera stora europeiska tillverkare erbjuda ett stort och spännande utbud inom brandklasserna A och B.

Här är en översikt över möjliga kärnmaterial som även kan levereras med faner och laminat:

Fakta

Brandhämmande spånskivor P2 V20/E1
Brandklass B1/M1/klass 1 – andra brandklasser vid förfrågan
Tjocklekar 10-25 mm
Formaten 5600/2800 x 2070 mm och 3050/2550 x 1250 mm

Brandhämmande spånskivor P2 V20/E1
Brandklass 0/klass 1
Tjocklekarna 12, 16 och 18 mm kan levereras
Format vid förfrågan

Brandhämmande MDF-skivor B1 V20/E1.
Tjocklekar från 10-25 mm
Format 2800 x 2070 mm
Tjocklekar 6-30 mm
Format 3050/2440 x 1220 mm

Brandhämmande lätt MDF-skiva B1V20/E1
Tjocklekarna 12, 15, 18 och 25 mm
Format 3050/2440 x 1220 mm

HDF-skivor B1 V20/E1.

Tjocklekar 2-6 mm.

Format 5600/2800 x 2070 mm

Blocklimmad möbelskiva med yta av 2 mm HDF-skiva, B1, DIN EN 13501-1 (C-S2,d0)
Tjocklekar 13-40 mm
Format 5600/2800 x 2070 mm

Lamellimmad möbelskiva med yta av 2 mm HDF-skiva, B1, DIN EN 13501-1 (C-S2,d0)
Tjocklekar 13-55 mm
Format 5600/2800 x 2070 mm

Blocklimmad lättviktsmöbelskiva med yta av 2 mm HDF-skiva, B1, DIN EN 13501-1 (C-S2,d0)
Tjocklekar 13-70 mm
Format 5600/2800 x 2070 mm
Densitet t.ex. 19 mm ung. 460 kg/m³, t.ex. 38 mm ung. 420 kg/m³

Lamellimmad lättviktsmöbelskiva med yta av 2 mm HDF-skiva, B1, DIN EN 13501-1 (C-S2,d0)
Tjocklekar 13-55 mm
Format 5600/2800 x 2070 mm
Densitet t.ex. 19 mm ung. 490 kg/m³, t.ex. 38 mm ung. 430 kg/m³

Alla skivvarianter kan levereras i kapade mått.

Andra format och tjocklekar vid förfrågan.

Förutom ovan nämnda alternativ finns många andra möjligheter för brandhämmande laminat, kompaktlaminat och skivtyper för skepps- och offshoreindustrin.