Personuppgiftspolitik - Merton A/S

Hos Merton är vi medvetna om behovet av att skydda personuppgifter och hantera dem ansvarsfullt.

Därför arbetar vi utifrån följande principer:

Ingen vidarelämning av personuppgifter till tredje part, förutom om det krävs enligt lag.
Ingen inhämtning av personuppgifter från tredje part.
Det är frivilligt om du vill prenumerera på vårt nyhetsbrev och du kan när som helst avsluta prenumerationen.
Om du vänder dig till oss kan du alltid få veta vilken information vi har registrerad om dig i enlighet med dataskyddsförordningen.
Nedan kan du läsa mer om hur vi samlar in, skyddar och använder dina personuppgifter.

Nyhetsbrev

Väljer du att prenumerera på vårt nyhetsbrev och liknande information sparar vi ditt namn och din mejladress för att kunna skicka den önskade informationen via mejl. Du kan när som helst avsluta den här tjänsten via en länk som finns längst ner i varje nyhetsbrev.

Har du frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter är du välkommen att skicka ett mejl till oss på merton@merton.dk.

 

Dina rättigheter enligt dataskyddslagen

I samband med vår hantering av dina personuppgifter har du följande rättigheter:

Rätt att få information om hur dina personuppgifter behandlas
Rätt till tillgång till dina personuppgifter
Rätt att få felaktiga personuppgifter rättade
Rätt att få dina personuppgifter raderade
Rätt att invända mot att dina personuppgifter används i direkt marknadsföring
Rätt att invända mot automatiska enskilda beslut, inklusive profilering
Rätt att flytta dina personuppgifter (dataportabilitet)
Alla ovanstående rättigheter hanteras manuellt när du vänder dig till oss. Kom ihåg att ange hela ditt namn samt mejladress när du kontaktar oss. Du kan kontakta oss på merton@merton.dk.

Vi kan avvisa förfrågningar som är orimligt repetitiva, kräver oproportionerliga tekniska åtgärder (t.ex. att utveckla ett nytt system eller ändra en existerande praxis väsentligt), påverkar skyddet av andra personers uppgifter eller skulle vara extremt opraktiska.

Om vi kan rätta uppgifter gör vi det naturligtvis utan kostnad, förutom om det kräver en oproportionerligt stor insats. Vi strävar att upprätthålla våra tjänster på ett sätt som skyddar uppgifterna från felaktig eller skadlig förstörelse. När vi raderar dina personuppgifter från våra tjänster finns det därför en risk att vi inte alltid kan radera tillhörande kopior från våra arkivservrar direkt och det är inte säkert att informationen tas bort från våra säkerhetskopieringssystem före förvaringsfristen har löpt ut.

 

Efterlevnad och samarbete med tillsynsmyndigheter
Vi går regelbundet igenom vår egen efterlevnad av vår persondatapolicy.

Vi efterlever även flera självreglerande säkerhetspolicyer. Om vi får formella skriftliga klagomål kontaktar vi avsändaren för att följa upp klagomålet. Vi samarbetar med relevanta tillsynsmyndigheter, t.ex. Datatilsynet, för att lösa klagomål rörande överföring av personuppgifter som vi inte kan lösa direkt med användarna.


Ändringar
Vår personuppgiftspolicy kan komma att ändras. Eventuella ändringar i den här personuppgiftspolicyn anges på den här sidan och om det görs väsentliga ändringar kommer vi att informera om det på ett synligare sätt (för vissa tjänster informerar vi bl.a. om ändringar via mejl).