Formpressede deler

Lett i form

Presset med høyt trykk

Formpressede deler av naturfibre produseres ved formpressing under høyt trykk på basis av forhåndspreging (et ikke-vevd stoff preimpregnert med termoherdende bindefiber). Natrufibrene som brukes, kommer fra hurtigvoksende planter som lin, hamp eller kenaf.