Folieskuffer

Merton A/S tilbyr i samarbeid med Formaplan GmbH fra Tyskland skuffedeler i folie. Formaplan GmbH er en av Europas største produsenter av skuffer og en mangeårig samarbeidspartner med Merton A/S. Skuffene kan leveres som foldeskuffer og som enkeltdeler. Kjernemateriale er MDF- og sponplate, som kan belegges med PVC-, PO- og PP-folie.
Emnene kan leveres fra 60 mm til 300 mm i høyden og kan bearbeides med not til skuffeuttrekk og skuffebunn, boringer og forskjellige utfresinger. Delene kan leveres montert med plugger.
Skuffeemnene kan leveres med 3 forskjellige overkantprofiler.

Kontakt oss vennligst for å høre om de mange mulighetene.